728*90
 • Çorumun coğrafi özellikleri çorumun iklimi ve bitki örtüsü nedir

  reklam alanı

  Çorumun coğrafi özellikleri çorumun coğrafi konumu çorum bitki örtüsü ve iklimi nedir çorumda bulunan akarsular ovalar yaylalar ve dağlar nelerdir.

  Çorum ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğuda Amasya, güneyde Yozgat, batıda Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzeydoğuda Samsun, güneybatıda Kırıkkale ile çevrilidir.Yüzölçümü 12.820 km² dir.

  Enlem ve boylam değerlerine göre ise; 34 derece 04 dk. 28 sn. doğu boylamları ile 39 derece 54 dk.20 sn. kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.

  Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakımı) 801 m.dir.

  TOPOĞRAFYA

  Bölgenin jeolojik yapısında iki ana kütle (kayaç) grubu göze çarpar.Bunlardan birincisi “Metamorfik seri” (başkalaşmış kayaçlar), ikincisi ise, “Tortul Kütleler” dir. İlin asıl jeolojik karakterini 3. jeolojik zamanın sonları ile 4. jeolojik zamanda meydana gelen oluşumlar meydana getirmektedir.

  Bununla birlikte, jeolojik devirlerden ilkel zaman olarak bilinen Arkean ve Prekambrien devirlerine ait Çorum Merkez İlçe, Alaca, İskilip, Osmancık, Mecitözü ve bilhassa Kargı ilçelerinde çeşitli metamorfik (başkalaşım) topraklarına rastlanılmıştır. Özellikle 3. jeolojik zamanın kütlelerinden olan jips (kireçtaşı) ve kayatuzu yatakları ile karbon miktarı % 75 kadar olan zengin linyit kömürü yataklarına (Osmancık, Dodurga yöresinde 30 milyon ton rezervinde ayrıca Alpagut-Zambal-Karakaya-Ayva ve Ovacık Köyünde) rastlanmaktadır. Yine bu zamanın püskürük kütlelerinden olan Trakit, Granit, Bazalt ve Andezit gibi kütle arazisine de Çorum merkez ilçesinde, Kargı, Sungurlu, Alaca, Mecitözü, Osmancık ve İskilip ilçelerinde rastlanmaktadır. Tortul kütlelere ise ilin çoğu yörelerinde rastlanmaktadır.

  Çorum; Alp-Himalaya Orojenezi (Dağ oluşumu) olarak bilinen sistem içerisinde yer alan K.A.F. (Kuzey Anadolu Fay Hattı) üzerinde yer almaktadır. K.A.F. il merkezinin 20 km. kuzeyinden geçmektedir.

  İKLİM

  Çorum İli, Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. İlin kuzey bölgesinde yer alan Kargı, Osmancık, İskilip, Laçin, Dodurga, Oğuzlar ve Bayat İlçeleri İç Karadeniz geçiş ikliminin etkisinde kalan ilçelerdir. Çorum Merkez İlçe, Sungurlu, Alaca, Boğazkale, Ortaköy, Mecitözü ve Uğurludağ İlçeleri İç Anadolu step iklimi özelliklerini gösterir.

  1929 yılından bu yana yapılan meteorolojik ölçümler sonucunda yıllık ortalama yağış miktarı İl Merkezinde 423,0 mm., Alaca’ da 376,0 mm., Bayat’ ta 445,2 mm., Boğazkale’ de 490,3 mm., Dodurga’ da 373,2 mm., İskilip’ te 484,8 mm., Kargı’ da 360,3 mm., Laçin’ de 530,2 mm., Mecitözü’ nde 422,7 mm., Ortaköy’ de 409,5 mm., Osmancık’ ta 368,1 mm., Sungurlu’ da 438,1 mm., Uğurludağ’ da 450 mm. olarak tesbit edilmiştir.

  İl Merkezi’ nin yıllık ortalama sıcaklığı 10,7º dir. En yüksek sıcaklık 2000 yılının Temmuz ayında 42,7 Cº, en düşük sıcaklık 1985 yılının Şubat ayında -27,2 Cº olarak ölçülmüştür. Temmuz ve Ağustos ayları en sıcak aylardır.

  İl genelinde yaz mevsiminde öğleden sonra başlayarak gece saat 22’ ye kadar esen poyraz etkilidir. Bazen ters yel de denen sıcak ve kavurucu bu rüzgâr tarım alanları için zararlıdır. Kışın kuzeyden yıldız rüzgârı, İlkbaharda güneybatıdan lodos rüzgarı eser. Bu rüzgarlar bol yağış ve kimi zaman da dolu yağmasına neden olur. Sonbaharda genellikle sakin bir hava gözlenir. Halk arasında bu aylara sağır aylar adı verilmiştir.
  BİTKİ ÖRTÜSÜ VE DOĞAL HAYAT

  Çorum İlinin güney bölgesinin doğal bitki örtüsü bozkırdır (step). İlkbahar yağışları ile birlikte yeşerirler, sonbaharda kururlar. Bunlara örnek: papatya, gelincik, deve dikeni, köy göçeren dikeni, çakır dikeni, kangal otu, sığır kuyruğu, yavşan otu, geniş yayılma alanı bulmuştur. Akarsu boylarında ise söğüt ve kavak çeşitlerine rastlanır.
  Alaca, Sungurlu, Ortaköy ve Mecitözü’nün yüksek kesimlerinde meşe, ardıç ve karaçam ağaçlarına rastlanır. İlkbahar ile birlikte çiğdem, yabani sümbül, yabani lale çiçekleri de görülür. İlin kuzeyindeki ilçelerde ise meşe ormanları ve iğne yapraklı ormanlara rastlanır.

  Deniz seviyesinden 1000-1200 m yüksek olan bölgelerde meşe, kızılcık, yabani erik, elma, alıç, yabani gül yaygın olarak görülür.Hacıhamza çevresinde seyrek olarak ıhlamur ağaçlarına rastlanır.

  Kargı, İskilip, Osmancık, Bayat ilçelerinde sarıçam, karaçam, köknar, kızılçam ağaçları görülmektedir.Toplam ormanlık ve fundalık alan 365.208 ha. olup İl yüzölçümünün % 28 ‘ i kadardır.

  Yeryüzü Şekilleri

  İlimiz Orta Karadeniz Bölgesinde Amasya, Çankırı, Sinop, Samsun, Kastamonu, Yozgat ve Kırıkkale, İlleriyle komşudur. Yüzölçümü 12820 km2 dir.

  Dağlar: Dağlar genellikle fazla yüksek değildir. Çorum ilinin Karadeniz Bölgesindeki kuzey yarısı genellikle engebeli bir yapı gösterir. Bu kesimde Kuzey Anadolu Dağları’nın iç sıraları yer alır. Osmancık İlçesinde Çal dağı (1730m) ve Ada dağları (1129m), Kargı İlçesi sınırları içerisinde devam ederek Çorum’un en yüksek dağı olan İskilip ve Kargı arasında yer alan Köse Dağı’nda (2087 m) Erenler Tepesine ulaşır. (2097 m)

  İlin kuzey ucunda Kızılırmak -Devrek Çayı vadisinin geniş tabanı kuzeyinde Ilgaz dağlarının doğu uçları 1750 metreye kadar yükselir.

  İl Topraklarının güney yarısı daha alçak ve daha az engebeli bir görünüştedir. Burada yükseltisi 800 m’den aşağı hafif dalgalı düzlükler arasında yükseltisi 1700 m’ye varan basık sırtlı dağlar belirir. Başlıca dağlar arasında Çorum’un kuzey batısında Kösedağ (2087m), Kuzeydoğusunda Eğerci Dağı (1715 m ), güneydoğusunda Kırklar Dağı (1719 m), Sungurlu güneyinde Aygar Dağı (1641 m) sayılabilir.

  Ovalar: Birinci ve Üçüncü jeolojik zamanlarda meydana gelen yer kabuğu hareketleri ile Dördüncü zamandaki iklim değişiklikleri bir çok ovanın meydana gelmesine neden olmuştur. Yarı yarıya platolarla kaplı olan il topraklarını 1/10’unu ovalar kaplamakladır. Bunların arasında da Çorum ovası (750-800 m) Mecitözü ovası, Bozboğa, Ovasaray, Seydim, Heyinova, Irmak, Taybı, Osmancık, Düvenci, Kuyumca, Hamamözü, Sungurlu, ve Delice ovaları vardır.

  Vadiler: İlimizde bulunan ve genellikle boğaz tabir edilen başlıca vadiler Hatap boğazı, Harami boğazı, Kırkdilim boğazı Suyucak boğazı ve Hışır boğazıdır.

  Akarsular: Kızılırmak il sınırları içerisinde 182 km. uzunluğundadır. Kızılırmak’ın kollarından Delice suyuna Sungurlu İlçemizin en önemli akarsuyu olan Budaközü deresi (60 km) Kızılırmak’ın genişliği 100-150 m. derinliği 1-1,5 m’dir.

  Merkez İlçedeki akarsuların büyük bir kısmı ile Alaca, Mecitözü ve Ortaköy İlçelerindeki çay ve dereler, Yeşilırmak’ın kolu Çekerek ırmağına dökülür. Bu suların en önemlisi Çat suyu (Derinçaydır.) Kırklar dağından çıkan Mecitözü çayı Amasya İl topraklarında çat suyu ile birleşir.

  Göller: Merkez İymir gölü, Seydim göleti Çorum barajı yeni Hatap barajı (yapımı devam ediyor), Alaca’da Atatürk göleti, Güven göleti, Alacahöyük göleti, Söğütözü barajı, Koçhisar barajı (Yapımları devam ediyor), Sungurlu’da İnegazili göleti, Mecitözü Hıdırlık ve Köprübaşı öz göleti Kargı: Gökçedoğan ve Aksu göletleri.

  • açelya
   Pazartesi, Nisan 11th, 2011 at 11:34 | #1

   tam aradığım konu yoktu :-(

  • cix ayça
   Pazartesi, Nisan 11th, 2011 at 11:36 | #2

   aradığım konuyu bulamadım ama yinede teşekkür ederim 8-(

  • cix ayça
   Pazartesi, Nisan 11th, 2011 at 11:37 | #3

   aradığım konuyu bulamadım ama yinede teşekkür ederim